poskytuje svoje služby spokojným zákazníkom od svojho vzniku 6.mája 2002, zápisom do OR OS Trenčín. Jej hlavná činnosť je: uskutočňovanie stavieb a ich zmien: - výstavba a rekonštrukcia rodinných domov  bytov a budov - zateplenie fasád budov a rodinných domov systémom BAUMIT,Terranova, STOMIX a pod. - tesárske, sádrokartonárske, obkladačské práce STAMING, spol. s r.o. Sídlo: T.Vansovej 28, 971 01 Prievidza
©Dubina